سراسر ایران

اقامتگاه های بومگردی در سراسر ایران

استان تهران

1 مورد در :
ورامین

استان خراسان ‌شمالی

1 مورد در :
اسفراین

آخرین اماکن ثبت شده:
  1. اقامتگاه بوم گردی وصال رویان

استان خوزستان

2 مورد در :
ایذه، خرمشهر

آخرین اماکن ثبت شده:
  1. مضیف حاج عبدالله
  2. بوم گردی الیما

استان مرکزی

1 مورد در :
اراک

آخرین اماکن ثبت شده:
  1. اقامتگاه بوم گردی نخجیر

استان یزد

36 مورد در :
ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، تفت، مروست، مهريز، میبد، یزد